Predstavitev podjetja

Podjetje Rovs, d.o.o. s sedežem v Ljubljani je bilo ustanovljeno leta 2000.

Glavne dejavnosti podjetja so:

  • geosonde
  • geomehansko vrtanje
  • raziskovalno strukturno vrtanje
  • hidrogeološko vrtanje
  • geotehnična dela
  • sidranje
  • mikropilotiranje
  • specialna gradbena rudarska dela
  • projektiranje
Dela izvajamo s sodobnimi delovnimi stroji in napravami ter strokovno kvalificirano delovno silo z
veliko tehničnega znanja in izkušenj. Naš cilj je dela opraviti kvalitetno in v predvidenem času. V
podjetju je zaposleno sedem oseb za opravljanje zgoraj navedenih del.

Direktor:
Anja Pejnović