Geomehansko vrtanje


Istočasno z izvedbo geomehanske vrtine na jedra izvajamo tudi:

 • standardni penetracijski test
 • strižna trdnost s križno sondo
 • nalivalni preizkus
 • VDP
 • presiometer in 
 • meritev in situ

 

 1. Raziskovalno vrtanje na AC Blagovica – Lukovica (Geoinženiring)
 2. Raziskovalno vrtanje na AC Korenitka –(IRGO)
 3. Geomehansko vrtanje Blanca – Krško (IRGO Conzulting)
 4. vrtanje na AC Novo Mesto – Mačkovci (Geoinženiring)
 5. Geomehansko vrtanje za predor Javornik (IRGO)
 6. Geomehansko vrtanje Šentvid – Koseze (IRGO)
 7. Geomehansko vrtanje Pince – Lendava (Geoinženiring)
 8.  Geomehansko vrtanje za AC Hrastje – Lešnica (Geoinženiring)
 9. Raziskave za ČHE Plave
 10. Sanacija plazišča Slano blato Ajdovščina
 11. Raziskave za objekt v Kopru (MAKRO 5)
 12. Raziskave terena za AC Sonce (Trgograd)
 13. Raziskave tal za viadukt Boršt 2 (Geoinženiring)
 14. Raziskave tal Šmarje pri Kopru (Geoinženiring)
 15. Geomehansko vrtanje s(Premogovnik Velenje)
 16. Raziskava plazišča(Geoinženiring)
 17. Raziskava tal na cesti Krško – Brestanica (Geoinženiring)
 18. Raziskava plazišča Šmihel I in II (Geoinženiring)
 19. Raziskave v Luki Koper za Pomol II (Geoinženiring)
 20. Raziskave tal za deponijo odpadkov v Kopru (Geoinženiring)
 21. Raziskave tal za AC Hrastje – lesnica pri Novem Mestu (Geoinženiring)
 22. Geomehansko vrtanje na AC Krška vas – Smednik (Geoinženiring)
 23. Izdelava inklinometrov za plaz Boršt (RŽV)
 24. Geomehansko vrtanje za obvoznico Škofja Loka (IRGO Consulting)
 25. Raziskave tal za cesta Ž(Geologija Idrija)
 26. Raziskave tal za AC(Geologija Idrija)
 27. Raziskave plazišča Sevnica –(Geoinženiring)
 28. Geomehansko vrtanje za HC Razdrto – Vipava (IRGO Consulting)
 29. Raziskave plazišča(IRGO Consulting)
 30. Raziskava plazišča(Premogovnik Velenje)
 31. Raziskave plazišča Mecesnik (Geoinženiring)