Hidrogeološko vrtanje


 1. Izdelava strukturnih vrtin na Družmirskem jezeru(Premogovnik Velenje)
 2. Izdelava piezometrov za HE Boštanj – LOT 3(IRGO Consulting)
 3. Izdelava piezometrov za opazovanje podtalnice (Premogovnik Velenje)
 4. Izdelava prospekcijske vrtine PL – 8a/04
  globine 600m s tlačnimi tipali (Premogovnik Velenje)
 5. Izdelava prospekcijske vrtine PM – 8a/04
  globine 420m s tlačnimi tipali (Premogovnik Velenje)
 6. Izdelava piezometrov ob deponiji komunalnih
  odpadkov (Podjetje za odstr. Odp. Murska Sobota)
 7. Izdelava vrtin za pitno vodo globine 150 m (Občina Grad)
 8. Izdelava vrtine za pitno vodo globine 140 m (Občina G. Petrovci)
 9. Izdelava piezometrov na deponiji Barje (GeoZS)
 10. Izdelava vrtine za pitno vodo v Filovcih (Nafta Lendava)
 11. Izdelava prospekcijske vrtine P – 3t-IIA/03 (Premogovnik Velenje)