Strukturno vrtanje

 

  1. Raziskovalno vrtanje za HE Avče
  2. Izdelava strukturnih vrtin za CHE Avče
  3. Izdelava strukturnih vrtin predor Šentvid (IRGO Consulting)
  4. Strukturno vrtanje za viadukt Ljubno (IRGO Consulting)
  5. Izdelava pielometra SP – 4a/04 globine 400m (RSVZ)
  6. Strukturno vrtanje vrtin – območje premogovnika Velenje (Premogovnik Velenje)
  7. Strukturno vrtanje vrtin za predor in viadukt Tabor (IRGO Consulting)
  8. Strukturno vrtanje vrtin za predor in viadukt Barnica (IRGO Consulting)
  9. Strukturno vrtanje vrtin na osi predora Šentvid (IRGO Consulting)
  10. Strukturno vrtanje na pregradi Predilnica (Geoinženiring)